Lluís Peñuelas i Reixach és llicenciat i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona.

Visiting Scholar de les escoles de dret de les Universitats de Harvard, Stanford i Temple (Philadelphia).

Autor d’un centenar de publicacions de dogmàtica jurídica o ciència del dret. Especialitats: dret financer, dret de l’art i els museus, dret de fundacions.

Professor titular d’Universitat de dret financer i tributari, primer a la Universitat de Barcelona i posteriorment a la Universitat Pompeu Fabra. En l’actualitat, es troba en excedència voluntària de la plaça de professor; només imparteix classes de postgrau com a professor contractat en diverses universitats.

Secretari General de la Fundació Gala-Salvador Dalí des del 1990 fins a l’actualitat. És el responsable de la gestió dels quatre museus de la Fundació, les instal·lacions i infraestructures, la seguretat, les finances, la comptabilitat, el personal, l’administració general, la secretaria del patronat i, amb la resta de membres del comitè de direcció, de la direcció general de la Fundació.

Assessor jurídic, organitzatiu i cultural de fundacions i administracions públiques, com ara la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona o el Museu Picasso de Barcelona.

Descarregar currículum acadèmic