Lluís Peñuelas i Reixach és llicenciat i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona.

Visiting Scholar de les escoles de dret de les Universitats de Harvard, Stanford i Temple (Philadelphia).

Autor d’un centenar de publicacions de dogmàtica jurídica o ciència del dret. Especialitats: dret financer, dret de l’art i els museus, dret de fundacions.

Professor titular d’Universitat de dret financer i tributari, primer a la Universitat de Barcelona i posteriorment a la Universitat Pompeu Fabra. En l’actualitat, es troba en excedència voluntària de la plaça de professor; només imparteix classes de postgrau com a professor contractat en diverses universitats.

Secretari General de la Fundació Gala-Salvador Dalí des del 1990 fins a 2021.

Assessor jurídic, organitzatiu i cultural de fundacions i administracions públiques.

Adreça electrònica: lluis@llpr.cat

Descarregar currículum acadèmic